Netspanningsmetingen

Netspanningskwaliteit-metingen zijn essentieel om de opwekking en de distributie van elektrische energie een kwaliteitsgarantie te geven. Door deze metingen goed uit te voeren, kunnen in een vroeg stadium potentiële problemen en/of storingen voorkomen worden. Door een goede netspanning aan te bieden, wordt de levensduur van veel apparaten verlengd en de continuiteit gegarandeerd. Tot slot: door een goede netspannings-analyse kan het afgenomen vermogen in kaart gebracht worden en kunnen energiebesparende cq. kostenbesparende acties doorgevoerd worden.

        Fluke 435 Power Analyzer

Hoewel er vaak over "Power Quality" wordt gesproken, is eigenlijk het begrip Netspannings-kwaliteit beter.  Vermogen is de daadwerkelijke stroom van energie. Deze stroom van energie is afhankelijk van de belasting die deze energie afneemt. Aangezien deze belasting "ongecontroleerd" is kan hier niet direct het begrip "Power Quality" op geprojecteerd worden. Zeker wanneer we de sterke groei van niet-lineaire belastingen zien, zien we daardoor ook een sterke toename in harmonische frequenties in de stroom. In de nieuwste norm, de IEC standaard IEC61000-3-2, staan deze harmonische verstoringen exact beschreven.

Generiek gesproken zijn de volgende begrippen van toepassing wanneer het gaat om netspanningskwaliteit:

 • Continuiteit van de netspanning 
 • Variaties in de netspanning
 • Transiënten in spanning en stroom
 • Harmonische frequenties op de netspanning

 

Met een serie bepaalde metingen kunnen de hierboven genoemde verstoringen vastgelegd worden:

 • RMS Spanning - Het meten van de nominale AC spanning.
 • Piekspanning: De maximale piekspanning (positief of negatief)
 • RMS Stroom:  Het meten van de nominale AC-stroom
 • Piekstroom:  De maximale piekstroom (positief of negatief)
 • Vermogen in VA
 • Power Factor (verschil tussen werkelijk en schijnbaar vermogen)
 • Harmonische frequenties
 • Flicker: kleine, snel opeenvolgende dips in de netspanning
 • Fase Hoek (Consinus Phi)  
 • Frequentie (basis netfrequentie)
 • Sinus vorm
 • Aanloop-stromen (voornamelijk bij het inschakelen van motoren)
 • Balans: de verdeling tussen de verschillende fases
 • Energieverbruik

 

Livingston heeft een brede range aan netspanningstestapparatuur beschikbaar; zowel testers voor real-time metingen als loggers zodat verstoringen in de tijd gemeten kunnen worden. Hieronder ziet u een overzicht van wat wij o.a. in ons programma hebben:

 

 Follow TestRental on Twitter

Livingston levert ook nog andere instrumenten voor de elektrotechnische installateur. Hierbij mag u denken aan infrarood camera's, kabeltesters, etc. Dit van alle bekende merken zoals Fluke, Gossen, Tektronix, enzovoorts. Maar waarom zou u huren?

 • U kunt de apparatuur zolang huren als u het nodig heeft 
 • Onze apparatuur is gekalibreerd en gecertificeerd
 • Uitsluitend kwaliteitsmerken
 • Geen verborgen kosten
 • Mocht de gehuurde apparatuur toch onverhoopt defect gaan, dan ontvangt u binnen 24 uur een vervangend instrument 
 • Indien u gereed bent met uw project laat u het ons weten en wij verzorgen het transport 

 

Livingston advantages of renting